Murer

Murer Aalborg

Når man ser på byggerier i Aalborg er mange forskellige mønstre som træder frem, de mønstre som man kan se kaldes for forbandt, men det skal vi ikke ind på nu, det denne artikel handler om er kunsten i at finde frem til det mønster som passer ind. Men hvis det er et større bygeri, så er det ikke muren som vælger mønstret, men arkitekten, han ser ofte på hvilke mønstre som bygningen er omgivet af og vælger typisk ud fra det, det gør han fordi at alle bygningerne skal have den samme arkitektur, det gør at det ikke kommer til at se forkert ud.

Murer Aalborg

Det er det samme med valget af mursten, her skal arkitekten også ind og se på andre bygninger i området, og vælger igen ud fra hvad der findes i området, hvis der ikke tages stilling til det kan det hurtigt komme til at se helt forkert ud, og det vil ødelægge området.

Vinduer vælges ud fra samme princip, ud og se hvad der er af spændende vinduer, derefter prøve at finde noget som matcher den i en grad, så det ikke bliver for meget udsving i det samlede billede. man kan selvfølgelig ikke få de samme vinduer som blev lavet for måske 50 år siden, med der findes stadig modeller som ligner. Så som beskrevet her så er det ikke altid at det er muren som bestemmer hvilket mønster som en mur bliver opført i, med er det mindre opgaver, så her kommer muren fra Aalborg med på råd.